Disclaimer - privacyverklaring

JV EHBO

Training EHBO - Reanimatie

Evenementen Hulpverlening

Verbandmiddelen

Disclaimer - Privacyverklaring

JV EHBO is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en

doet  er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u onverhoopt

toch  informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij

uw reactie bijzonder op prijs. Aan de inhoud van deze website

kunnen echter geen rechten ontleend worden.


Auteursrecht:

Het auteursrecht op deze website berust bij JV EHBO. Op sommige

van de afgebeelde foto`s kan auteursrecht rusten. Voor gebruik van

deze werken anders dan door raadpleging via internet is toestemming

nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk

vertegenwoordiger.


 Privacyverklaring:

JV EHBO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Alle

informatie die u ons zelf verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoons- en of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het

doel waarvoor u ze heeft verstrekt. De gegevens zullen niet langer bewaard blijven als wettelijk noodzakelijk. Na het behalen van het doel zullen gegevens worden verwijderd.


 Cookiebeleid:

  Sinds 1 juni 2012 geldt de nieuwe cookiewet. Elke website is nu

verplicht om uit te leggen welke  cookies ze plaatsen en waarom.

Webpagina`s hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina

naar pagina surft binnen onze website wordt door de webserver

telkens als een nieuwe bezoekergezien. Cookies zijn kleine bestandjes

die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen en zorgen

ervoor dat een website  uw browser blijft herkennen.


Deze website maakt gebruik van deze cookies om uitsluitend te

registrenen hoeveel keer onze site wordt bezocht, welke pagina het

meeste bekeken wordt, uit welk land de bezoeker komt en met welke

browser. U kunt via de instellingen van uw browser aangeven of en

zo ja, welke cookies u accepteerd. Het verschilt per browser waar

deze  instellingen zich bevinden. Via de ~help~ functie van uw

browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er

rekening mee dat indien u ( bepaalde) cookies weigert, u

mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de

functionaliteiten van onze website.   

 

i .v.m. de Pryvicieweg AVG zullen gegevens alleen door ons gebruikt       worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij dit noodzakkelijk is voor afhandeling van de doelen.

Wij zullen het wettelijk bewaar termijn hanteren, daar na worden deze gegevens vernietigd.


 

 

   

JV EHBO verzorgt alle trainingen voor:

 

Reanimatie

AED

Reanimatie bij kinderen

 

EHBO

EHBO aan Kinderen

EHBO bij Sport letsels

EHBO bij Verkeersongevallen

EHBO bij Waterongevallen

EHBO Wandelletsel

EHBO bij Evenementen

 

VCA Basis of VOL

 

 

 

  Alle trainingen volgens de

  richtlijnen van:

  Het Oranje Kruis,

  Nederlandse Reanimatie Raad

          (NRR)

  European Resuscitation

    Council  (ERC)

  Nederlandse Hartstichting

 

  VCA  / SSVV